12 september 2016 havde vi et dejligt foredrag af Holger Vilstrup om tysk post under 2. verdenskrig. Han er altid underholdende og god til at fortælle. En stor filatelistisk formidler og samler. Vi fik et indblik i postbesørgelsen, censuren og de krav der var til datidens ”Ordning muss sein” for at breve og tryksager måtte befordres. Nedenunder et brev der er returneret pga. indlagt billedmateriale.