Gentofte Frimærkeklub er en sammenslutning af Nordre Birks Filatelistklub (stiftet 17. december 1937), Hellerup Filatelistklub (stiftet 20. november 1945) og Villabyernes Frimærkeklub (stiftet 23. februar 1938)

Klubben har som formål:

  • At fremme og udvide den filatelistiske interesse blandt medlemmerne ved afholdelse af foredrag, demonstrationer, diskutioner og eventuelt afholdelse eller medvirke ved udstillinger samt arbejde med beslægtede foreninger
  • At give medlemmerne adgang til at forøge deres samlinger ved auktion, bytte og dubletcirkulation
  • At være behjælpelig med at bekæmpe falsifikater
  • At yde assistance til medlemmer eller disses efterladte ved realisationer

Klubben har i dag ca. 50 medlemmer og holder i sæsonen møde hver 2. og 4. mandag i måneden (se kalender for programmet)

Medlemsmøder

Medlemsmøderne afholdes i Festsalen eller i lille sal ved siden af festsalen på Rygårdscenteret, Niels Andersens vej 22, Hellerup. Lokalet er åbent fra kl. 19:00.
Der er kaffe og the på alle møderne og mulighed for køb af kolde drikke til små priser.
Medlemmernes gæster er meget velkomne.

Adresse

Der er på alle møder afsat tid til bytning fra kl. 19:00. Aftenens aktivitet starter kl. 20:00

Indmeldelsesblanket og priser kan du finde under fanen “Downloads”

Foredrag og auktioner

I klubben lægger vi stor vægt på at finde spændende og lærerige foredrag, hvor foredragsholderen kan berige os med ny viden med udspring i sin egen samling.

Alle mødeaftener afsluttes med en auktion med rigtig godt og varieret materiale.
Endvidere afholdes en stor-auktion hvert halve år.
Til alle auktioner vil der være indlevering af materiale samme aften inden programstart.
Vi tilstræber – så vidt muligt – at afregne med indleverer umiddelbart efter auktionen.